Själva ordet sportfiske kan vara missvisande för många som inte sysslar med fiske då det handlar mer om fritidsfiske för nöjes skull än någon sport i egentlig mening. Det som vanligast förknippas med just sportfiske är att det endast utförs med handredskap som till exempel spö, krok och lina. Det…

Fisket i Sverige är inte bara en del av näringen och industrin utan även en viktig del av turismen. Hela landet har natursköna fiskeupplevelser att erbjuda. Fisketurismen blomstrar och fiskeguiden är en yrkesgrupp som engagerar allt fler. Att bedriva fisketurism är möjligt över hela landet. Kusterna erbjuder en typ av…